Spadkobiercy ustawowemu, który został pominięty w testamencie w określonych w ustawie przypadkach może przysługiwać zachowek. Zachowek może przysługiwać również spadkobiercy ustawowemu w przypadku jeżeli zmarły jeszcze za życia przekazał cały swój majątek z pominięciem rzeczonego spadkobiercy.

Nasza Kancelaria Adwokacka zajmuje się dochodzeniem w imieniu naszych klientów zachowku, jednakże z uwagi na często skomplikowany charakter postępowania o zachowek dopiero po indywidualnej analizie w konkretnej sprawie możemy podjąć się prowadzenia takiego postępowania oraz określić wynagrodzenie z tytułu prowadzenia takiej sprawy.