Dział spadku

W toku postępowania o dział spadku Sąd ustala w jaki sposób ma zostać podzielony majątek spadkowy.

Spadek może zostać podzielony między innymi poprzez przyznanie spadku na wyłączną własność jednego ze spadkobierców w zamian za spłaty dla pozostałych spadkobierców lub poprzez przyznanie poszczególnych przedmiotów majątku spadkowego spadkobiercą z uwzględnieniem ich udziałów spadkowych.

W przypadku jeżeli spadkobiercy nie są w stanie porozumieć się co do sposobu podziału spadku, często konieczne jest wystąpienie do Sądu z wnioskiem o jego podział. Z uwagi, iż postępowanie o podział spadku bywa nieraz skomplikowane oraz może wiązać się z powołaniem biegłego sądowego w celu dokonania wyceny spadku często uzasadnione jest skorzystanie z pomocy profesjonalnego pełnomocnika, takiego jak adwokat, już na etapie przygotowania wniosku o dział spadku.