Władza rodzicielska

Nasza Kancelaria Adwokacka świadczy kompleksowe usługi z zakresu prowadzenia spraw w przedmiocie władzy rodzicielskiej.

Pomagamy zarówno w sprawach o ograniczenie, odebrania jak i przywrócenia władzy rodzicielskiej.

Władza rodzicielska obejmuje prawo rodziców do decydowania o sposobie wychowywania dziecka oraz podejmowania decyzji dotyczących dziecka. Co do zasady władza rodzicielska nad małoletnim dzieckiem przysługuje obydwojgu rodzicom, wobec czego podejmują oni wspólnie decyzje w kwestiach związanych z dzieckiem, takie jak wybór szkoły czy zabiegi medyczne.

W toku postępowania sądowego władza rodzicielska może zostać ograniczona a nawet odebrana jednemu z rodziców. Przykładowo Sąd może postanowić ograniczyć władzę rodzicielską jednego z rodziców do prawa współdecydowania o istotnych kwestiach w życiu dziecka.

Należy pamiętać, że Sąd orzeka w zakresie władzy rodzicielskiej biorąc pod uwagę bieżącą sytuację małoletniego dziecka. Jeżeli z czasem sytuacja dziecka się zmieni, można starać się o zmianę lub przywrócenie władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem.