Ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa

Kancelaria świadczy usługi z zakresu prowadzenia spraw o ustalenie oraz zaprzeczenie ojcostwa.

Co do zasady dziecko urodzone w czasie trwania małżeństwa lub przed upływem trzystu dni od ustania lub unieważnienia małżeństwa, domniemywa się, ze ojcem dziecka jest mąż matki. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy dziecko urodziło się przed upływem trzystu dni od ustania lub unieważnienia małżeństwa, lecz po zawarciu przez matkę drugiego małżeństwa.

Nasza Kancelaria Adwokacka oferuje pomoc w obaleniu powyższego domniemania poprzez reprezentację w sprawie o zaprzeczenie ojcostwa. Należy jednak pamiętać, że w zależności od okoliczności konkretnej sprawy czas na wytoczenie takiego powództwa może być ograniczony zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. W przypadku podjęcia decyzji o założeniu powództwa o zaprzeczenie ojcostwa, aby sprawa ta została przeprowadzona w sposób szybki i prawidłowy. Wobec czego zasadnym będzie zwrócenie się do adwokata o pomoc już na etapie przygotowywania pozwu.

W przypadku jeżeli nie istnieje domniemanie ojcostwa lub domniemanie takie zostało obalone, co do zasady zarówno ojciec, matka jak i samo dziecko mogą żądać sądowego ustalenia ojcostwa. Ustalenie takie jest często potrzebne, aby następnie móc ustalać kwestie związane z władzą rodzicielską, alimentami, jak również kwestie związane z kontaktami z małoletnim dzieckiem.