Separacja

Nasza Kancelaria Adwokacka świadczy usługi w zakresie przygotowania pozwu oraz kompleksowego prowadzenia spraw o separację.

Postępowanie o separację jest proceduralnie zbliżone do sprawy o rozwód i może obejmować rozstrzygnięcia w kwestiach alimentów, władzy rodzicielskiej oraz kontaktów z małoletnimi dziećmi stron.

Znaczącą różnicą pomiędzy postępowaniem rozwodowym a separacją jest fakt, iż w przypadku orzeczenia separacji strony postępowania nie będą mogły zawierać nowych związków małżeńskich, aż do czasu całkowitego rozwiązania małżeństwa, m.in. przez rozwód.

Koszt zlecenia Kancelarii prowadzenia sprawy o rozwód jest często równy kosztowi prowadzenia sprawy o separację w zbliżonym stanie faktycznym.