Nasza Kancelaria Adwokacka świadczy usługi w zakresie przygotowania pozwu oraz kompleksowego prowadzenia spraw o rozwód.

Pozew o rozwód może zostać złożony wraz z żądaniem zaniechania orzekania o winie (rozwód bez orzekania o winie) lub też z wnioskiem o orzeczenie, który z małżonków ponosi winę za rozkład pożycia małżeńskiego (rozwód z orzekaniem o winie).

W toku postępowania rozwodowego, w określonych w ustawie przypadkach, Sąd może rozstrzygnąć również o kwestiach alimentów, władzy rodzicielskiej oraz kwestii kontaktów z małoletnimi dziećmi stron.

Co istotne wytoczenie sprawy o rozwód nie wymaga wcześniejszego przeprowadzenia sprawy o separację. Są to postępowania poniekąd alternatywne – klient sam musi podjąć decyzję, które postępowanie decyduje się przeprowadzić – postępowanie o rozwód czy też o separację.

Z uwagi na stosunkowo wysoki stopień skomplikowania spraw rozwodowych, jak również z uwagi na ich nierzadko emocjonalny charakter, często doradzamy ustanowienie w sprawie o rozwód profesjonalnego pełnomocnika, takiego jak adwokat, który może pomóc uzyskać optymalne rozstrzygnięcie sprawy.

Biorąc pod uwagę fakt, iż postępowanie rozwodowe może trwać wiele miesięcy, a nawet lat, nasza Kancelaria na życzenie klienta może złożyć wniosek o tak zwane zabezpieczenie roszczenia. Oznacza to, że Sąd może już na czas toczącego się postępowania nakazać stronie płacić alimenty w określonej wysokości lub też ustalić, że na czas postępowania dziecko będzie mieszkać z wybranym z rodziców, a nawet ustalić jak mają na czas postępowania wyglądać kontakty pomiędzy rodzicem a małoletnim synem lub córką.