Podział majątku małżeńskiego

Nasza Kancelaria Adwokacka zajmuje się prowadzeniem spraw sądowych o podział majątku, w tym również spraw o podział majątku małżeńskiego.

Podział majątku małżeńskiego może mieć miejsce w toku postępowania o rozwód, ale jedynie w przypadku, w którym przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu.

W związku z powyższym w praktyce podział majątku małżeńskiego znacznie częściej jest prowadzony jako oddzielne postępowanie, już po zakończeniu postępowania rozwodowego lub po powstaniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami.

Majątek podlegający podziałowi obejmuje zarówno nieruchomości (np. działka zabudowana budynkiem mieszkalnym) jak również rzeczy ruchome (np. samochód, sprzęt RTV oraz AGD, meble). W toku postępowania o podział majątku małżeńskiego często istnieje również możliwość rozliczenia tak zwanych nakładów. Mogą to być przykładowo nakłady z majątku wspólnego małżonków na nieruchomość jednego z małżonków lub też nakłady z majątku osobistego jednego z małżonków na nieruchomość wspólną stron.

W przypadku jeżeli w toku postępowania sądowego stronom nie uda się dojść do porozumienia często konieczne może stać się powołanie niezależnego biegłego sądowego, który wyceni majątek wspólny.

Z uwagi na fakt, że postępowanie o podział majątku małżeńskiego bywa skomplikowane, często zalecamy skorzystanie z usług profesjonalnego pełnomocnika, takiego jak adwokat, już na etapie przygotowania wniosku o podział majątku, a następnie w toku postępowania sądowego.