Nasza Kancelaria Adwokacka zajmuje się prowadzeniem spraw o alimenty.

Można zlecić w Kancelarii reprezentację strony powodowej (osoby uprawnionej do otrzymania alimentów) jak również pozwanej (osoby zobowiązanej do płacenia alimentów).

Wysokość zasądzonych na rzecz dziecka alimentów najczęściej zależy od potrzeb dziecka jak również od możliwości zarobkowych i majątkowych osoby zobowiązanej do płacenia alimentów. Często osobą uprawnioną do otrzymywania alimentów jest dziecko, a osobą zobowiązana rodzic tego dziecka, jednakże zdarzają się sytuacje gdy to dziadek lub babcia są zobowiązani do łożenia alimentów na wnuka lub wnuczkę, a nawet sytuacje w których to dziecko jest zobowiązane płacić alimenty na swojego rodzica.

Co istotne, w toku postępowania o alimenty Kancelaria na życzenie klienta może złożyć tak zwany wniosek o udzielenie zabezpieczenia roszczenia. Przykładem udzielenia zabezpieczenia jest sytuacja w której Sąd nakazuje aby rodzic łożył na małoletnie dziecko alimenty w określonej kwocie już na czas procesu.