Podział nieruchomości

Jeżeli nieruchomość ma kilku współwłaścicieli, którzy nie są w stanie porozumieć się w przedmiocie podziału tej nieruchomości konieczne może stać się złożenie odpowiedniego wniosku o podział nieruchomości wspólnej do Sądu.

Podziału nieruchomości można dokonać na kilka sposobów. Podział może nastąpić m.in. poprzez przekazanie całej nieruchomości dla jednego ze współwłaścicieli w zamian za spłatę dla pozostałych współwłaścicieli.

W niektórych przypadkach istnieje również możliwość podziału fizycznego nieruchomości, na przykład poprzez przyznanie poszczególnych działek poszczególnym współwłaścicielom w zależności od przysługujących im udziałów.

Jeżeli warunki techniczne to umożliwiają, może zdarzyć się, że wspólny dom zostanie podzielony na dwa lub więcej odrębnych mieszkań. W razie wniosku o podział domu na odrębne lokale mieszkalne często pojawia się konieczność powołania biegłego sądowego w celu sprawdzenia czy warunki nieruchomości pozwalają na tego typu podział.

Z uwagi, że podział nieruchomości ma zazwyczaj charakter złożony i może wiązać się z powołaniem biegłego sądowego zasadnym może być skorzystanie z pomocy adwokata już na etapie pisania wniosku o podział nieruchomości lub względnie do sporządzenia odpowiedzi na wniosek.