Obsługa firm

Kancelaria świadczy kompleksowe usługi prawne z zakresu obsługi firm.

Istnieje możliwość uzyskania doraźnej pomocy w konkretnej sprawie lub zlecenia długoterminowej obsługi.

W szczególności świadczymy usługi z zakresu dochodzenia zaległych należności na drodze postępowania sądowego oraz egzekucyjnego (komorniczego) zarówno w stosunku do innych firm jak również w stosunku do osób fizycznych.

Kancelaria nie świadczy usług z zakresu prawa podatkowego.