Publikacje

Lista publikacji naukowych adwokata dr Mieszka Nowickiego:

  • Praca doktorska nt. „Niemajątkowe środki karne w kodeksie karnym z 1997 roku”, promotor: prof. nadzw. dr hab. Marek Lubelski;
  • „Kodeks pracy oraz Kodeks rodzinny i opiekuńczy – pytania na aplikacje adwokacką, radcowską, notarialną i komorniczą” – opracowanie z komentarzem, Edukacja Prawnicza numer 12 (129) grudzień 2011;
  • „Prawo cywilne – pytania na aplikacje adwokacką, radcowską, notarialną oraz komorniczą” – opracowanie z komentarzem, Edukacja Prawnicza numer 1 (130) styczeń 2012;
  • „Odpowiedzialność karna w przypadku porzucenia małoletniego ucznia lub narażenia ucznia na niebezpieczeństwo” – artykuł, Hejnał Oświatowy numer 12 (108) 2011;
  • „Pojęcie terroryzmu oraz pojęcia pokrewne w ustawodawstwie polskim oraz europejskim na początku XXI w.” – artykuł, „Przekładka Nad Wyrazami. Publikacja pokonferencyjna: blok prawniczy.”;
  • „Blokada urządzenia instalacji zapłonu pojazdu mechanicznego ( Ignition Interlock Device – w skrócie IID) jako środek karny amerykańskiego prawa karnego wobec sprawców przestępstw przeciwko bezpieczeństwu ruchu drogowego popełnionych w stanie nietrzeźwości” – Edukacja Prawnicza – publikacja elektroniczna;
  • „Odpowiedzialność karna związana z treściami pornograficznymi w świetle nowelizacji artykułu 202 k.k.” – artykuł naukowy. Numer 1/2012 kwartalnika naukowego „Policja. Kwartalnik Kadry Kierowniczej Policji”;